Wydawca treści Wydawca treści

Przebudowa drogi leśnej - dojazd pożarowy nr 87 w Leśnictwie Bałków

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi leśnej - dojazd pożarowy nr 87 w Leśnictwie Bałków

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi leśnej - dojazd pożarowy nr 87 w Leśnictwie Bałków

Nr postępowania: S.270.4.2021, Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00167501/01 z dnia 02-09-2021r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/14270/summary

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/   oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/.

 


Utrzymanie dróg leśnych i dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Koniecpol w 2021

Przedmiot zamówienia: Utrzymanie dróg leśnych i dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Koniecpol w 2021 r.

Nr postępowania: S.270.3.2021, Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00157874/01 z dnia 24-08-2021r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/14134/summary

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/   oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/.

 


Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji dwóch istniejących żelbetonowych wież obserwacyjno - przeciwpożarowych w leśnictwach Kuczków i Perzyny

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 2 istniejących żelbetonowych wież obserwacyjno - przeciwpożarowych w leśnictwach Kuczków i Perzyny

Nr postępowania: S.270.1.2021, Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00121511/01 z dnia 21-07-2021r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/13531/summary

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/   oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/.

 


Budowa dwóch oddzielnych biurowych kancelarii leśnych w leśnictwach Kossów i Perzyny

Przedmiot zamówienia: Budowa 2 oddzielnych biurowych kancelarii leśnych w leśnictwach Kossów i Perzyny

Nr postępowania: S.270.2.2021, Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00124910/01 z dnia 23-07-2021r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/13529/summary

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/   oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/.

 


Budowa 2 oddzielnych biurowych kancelarii leśnych w leśnictwach Kossów i Perzyny

Przedmiot zamówienia: Budowa 2 oddzielnych biurowych kancelarii leśnych w leśnictwach Kossów i Perzyny.

Nr postępowania: S.270.2.2021, Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00089879/01 z dnia 22-06-2021r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/12998/summary

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/.


Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 2 istniejących żelbetonowych wież obserwacyjno - przeciwpożarowych w leśnictwach Kuczków i Perzyny

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 2 istniejących żelbetonowych wież obserwacyjno - przeciwpożarowych w leśnictwach Kuczków i Perzyny

Nr postępowania: S.270.1.2021, Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00082244/01 z dnia 14-06-2021r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/12855/summary

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/   oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/.