Aktualności

W 2020 roku Nadleśnictwo Koniecpol, przy współfinansowaniu WFOŚiGW w Katowicach zorganizowało przestrzeń edukacyjną dla tworzonej ścieżki dydaktycznej „Las dla zmysłów”.

Sprzedaż detaliczna

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż detaliczną surowca drzewnego w każdym ze swoich leśnictw.