Położenie

Nadleśnictwo Koniecpol wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Położone jest na terenie województw: śląskiego i świętokrzyskiego, w granicach powiatów Częstochowa, Zawiercie, Włoszczowa, w obrębie 10 gmin.

Historia

Nadleśnictwo Koniecpol w obecnych granicach utworzone zostało w 1978 roku. Aktualnie nadleśnictwo gospodaruje na 15,8 tys. ha lasów państwowych oraz sprawuje nadzór nad 6,7 tys. ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Koniecpol jest Państwową Jednostką Organizacyjną nie posiadającą Osobowości Prawnej. Działa na podstawie Ustawy z dnia 21 września 1991 r. o Lasach. Prowadzi działalność administracyjną, podstawową gospodarczą, uboczną, dodatkową oraz działalność socjalno-bytową i inwestycyjną.

Projekty i fundusze

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"