Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Koniecpol wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Położone jest na terenie województw: śląskiego i świętokrzyskiego, w granicach powiatów Częstochowa, Zawiercie, Włoszczowa, w obrębie 10 gmin.

Aktualnie,  Nadleśnictwo  gospodaruje   na  15,8 tys. ha lasów państwowych oraz sprawuje nadzór nad 6,7 tys. ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi 935,5 km2,  podzielony na dwa obręby leśne:   Koniecpol i Szczekociny.

Ryc. Położenie Nadleśnictwa Koniecpol na tle podziału administracyjnego kraju

            Położenie Nadleśnictwa Koniecpol w stosunku do innych jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych RDLP w Katowicach:

  • od północnego zachodu Nadleśnictwo Gidle
  • od zachodu Nadleśnictwo Złoty Potok
  • od południa nadleśnictwo Siewierz i Olkusz

            Od wschodu Nadleśnictwo graniczy z RDLP w Radomiu z nadleśnictwami Jędrzejów i Włoszczowa.

Ryc. Położenie względem podziału administracyjnego RDLP Katowice