Wydawca treści Wydawca treści

Izba i Arboretum edukacyjne

Izba i Arboretum edukacyjne

Edukacja leśna społeczeństwa jest podstawową formą kształtowania właściwego stosunku człowieka do lasy.

Do tego celu, w siedzibie Nadleśnictwa utworzona została izba edukacyjna. Można w niej zapoznać się z eksponatami różnych gatunków zwierząt spotykanych w otaczających nas lasach. Prezentowane są również gabloty z owadami, które - jeśli występują w większej liczbie - uszkadzają nasze drzewostany. Bogate merytorycznie tablice edukacyjnych  przybliżają odwiedzającym  gatunki drzew wchodzących w skład koniecpolskich lasów. Izba  wyposażona jest w sprzęt audiowizualny do odtwarzania filmów o tematyce przyrodniczej oraz inne udogodnienia pozwalające przeprowadzić ciekawe zajęcia ze wszystkimi miłośnikami przyrody.

Do celów edukacyjnych wykorzystywane jest także niewielkie arboretum położone tuż obok siedziby Nadleśnictwa. Teren obiektu obsadzono różnymi gatunkami drzew i krzewów, zarówno gatunków rodzimych, jak i obcego pochodzenia. Ponadto, ustawione zostały liczne gabloty i tablice edukacyjne prezentujące najciekawsze i warte uwagi tematy leśne. Na koniec wycieczki zwiedzający mogą, przy ognisku, odpocząć pod przestronną wiatą.

Serdecznie zapraszamy!