Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Koniecpol realizuje edukację przyrodniczo-leśną z wykorzystaniem własnych obiektów edukacyjnych zlokalizowanych w biurze nadleśnictwa (izba edukacyjna i arboretum), obiektów w terenie (ścieżki przyrodniczo – leśne, altany dydaktyczne) oraz w szkołach i przedszkolach. Oferujemy wycieczki piesze i rowerowe, które wzbogacają nas zarówno intelektualnie jak i duchowo.