Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

Lasy Nadleśnictwa Koniecpol są w dużym stopniu zagrożone pożarami i należą do I kategorii – dużego zagrożenia pożarowego. Związane jest to min. ze znaczną powierzchnią siedlisk borowych i związanego z tym dużego udziału sosny pospolitej.


Ryc. Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w kategoriach zagrożenia pożarowego.


Podstawowym kierunkiem działań w ochronie przeciwpożarowej lasu jest przewidywanie możliwości powstania pożaru czyli prognozowanie zagrożenia pożarowego na dany dzień. W związku z tym, obszar Polski został podzielony na 42 strefy prognostyczne składające się z punktów prognostycznych i pomocniczych, stanowiących siatkę meteorologiczną. Nadleśnictwo Koniecpol, jako jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, stanowi cześć systemu alarmowo- dyspozycyjnego RDLP Katowice.


System obserwacyjno- alarmowy i interwencyjny Nadleśnictwa tworzą:

  1. Punkt Alarmowo- Dyspozycyjny (PAD) w biurowcu Nadleśnictwa
  2. Sieć stałej obserwacji naziemnej - dwie żelbetowe dostrzegalnie przeciwpożarowe zlokalizowane w Leśnictwach:  Gabrielów i Perzyny. Lasy objęte są również obserwacją samolotową, w ramach systemu obserwacji lotniczych RDLP w Katowicach.
  3. Sieć łączności alarmowo- dyspozycyjnej - wyposażenie w radiotelefony dostrzegalni przeciwpożarowych, Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego oraz samochodów funkcyjnych.
  4. Patrole przeciwpożarowe - prowadzone w czasie trwania codziennego dyżuru przeciwpożarowego.
  5. Dojazdy pożarowe w postaci dobrze rozwiniętej sieci dróg leśnych.
  6. Patrole lotnicze - w ramach systemu obserwacji lotniczych RDLP w Katowicach
  7. Baza sprzętu przeciwpożarowego.
  8. Punkty czerpania wody.