Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 7 tys. na powierzchni około 50 tys. ha.

Użytki ekologiczne na terenie Nadleśnictwa to w zdecydowanej większości bagna i torfowiska oraz starorzecze i wydma piaskowa – sumarycznie utworzonych jest 16 stanowisk o łącznej  powierzchni 24,40 ha, w tym:

    * w leśnictwie Bałków – 1 szt.  o pow. 0,10 ha,
    * w leśnictwie Załęże – 3 szt. o pow.łącznej 1,08 ha,
    * w leśnictwie Kuczków – 1 szt. o pow.3,36ha,
    * w leśnictwie Perzyny – 2 szt. o pow. łącznej 0,57ha,
    * w leśnictwie Kossów – 1 szt. o pow. 0,22 ha,
    * w leśnictwie Dębowiec – 4 szt. o pow. łącznej 5,21 ha,
    * w leśnictwie Siedliska – 4 szt. o pow.łącznej 13,86ha.

Wyżej wymienione użytki ekologiczne uznane zostały Rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 19/2002 z dnia 19 lutego 2002r.; Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 13/2002 z dnia 15 marca 2002r.; Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 24/2002 z dnia 10 czerwca 2002r.; Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 8/2003 z dnia 17 czerwca 2003r.; Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 9/2003, Nr 10/2003, Nr 11/2003, Nr 13/2003 z dnia 26 czerwca 2003r.; Rozporządzenim Wojewody Śląskiego Nr 16/2003 z dnia 24 lipca 2003r.; Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 32/2003 z dnia 12 grudnia 2003r.