Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Koniecpol realizuje edukację przyrodniczo-leśną z wykorzystaniem własnych obiektów edukacyjnych zlokalizowanych w biurze nadleśnictwa (izba edukacyjna i arboretum), obiektów w terenie (ścieżki przyrodniczo – leśne, altany dydaktyczne) oraz w szkołach i przedszkolach. Oferujemy wycieczki piesze i rowerowe, które wzbogacają nas zarówno intelektualnie jak i duchowo.

Miejsca prowadzenia działalności edukacyjnej i sposoby jej realizacji:

- Izba edukacyjna: prezentowanie eksponatów zwierzęcych i roślinnych, rozpoznawanie zwierząt, owadów i roślin, omawianie ich biologii, rozpoznawanie zwierząt po głosie (tablica dźwiękowa), prowadzenie warsztatów plastycznych (rysunek) i edukacyjnych (wspólne rozwiązywanie zagadek i krzyżówek). Wykłady z wykorzystaniem prezentacji komputerowych jak i filmowych, pogadanki i dyskusje tematyczne.

- Arboretum edukacyjne: rozpoznawanie drzew i krzewów, omawianie ich wymagań siedliskowych i biologii. Rozpoznawanie gatunków po przekrojach drewna i nasionach, prezentacja pasożytniczych organizmów grzybowych niszczących drewno (gabloty). Zagadnienie biodegradacji – odpady pozostawiane przez człowieka w środowisku naturalnych i określenie przestrzeni czasowej ich rozkładu (gabloty). Ukazanie bogactwa produktów powstających z surowca drzewnego (gabloty), omówienie ich znaczenia w życiu codziennym i gospodarce prowadzonej przez człowieka. Gry edukacyjne: krzyżówka, wspólne odgadywanie podstawowych haseł z zakresu leśnicwa, łowiectwa, biologii gatunków i umieszczanie prawidłowych odpowiedzi na magnetycznej tablicy oraz terenowa gra Wszędobyl leśny oprowadzająca po Nadleśnictwach w RDLP w Katowicach.

- Ścieżki przyrodnicze i rowerowe: poznanie z zagadnieniami przyrodniczo-leśnymi bezpośrednio w lesie. Możliwość omawiania poszczególnych zagadnień przy tablicach tematycznych. Przeprowadzanie warsztatów dendrometrycznych z wykorzystaniem świdra przyrostowego, średnicomierza i wysokościomierza. Ukazywanie bogactwa runa leśnego i świata owadów z użyciem szkieł powiększających oraz obserwacja zwierząt za pomocą lornetek.

- Wiaty edukacyjne: prowadzenie wykładów, pogadanek i dyskusji z uczestnikami spotkania w terenie przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, możliwość rozpalenia ogniska, prowadzenia zabaw i gier z wykorzystaniem tematyki przyrodniczo- leśnej. Miejsca, w których może nastąpić również podsumowanie lekcji, dyskusja i wyciągnięcie wniosków.

- Szkółka leśna: prezentacja uczestnikom nowoczesnej metody produkcji materiału sadzeniowego. Realizacja edukacji pod wspólnym hasłem „Od nasionka do sadzonki" , który będzie ukazywał drogę prowadzącą do powstania młodego pokolenia drzew zastępującego usuwane drzewostany.

-Zbiornik przeciwpożarowy: miejsce, które będzie wykorzystane do przybliżenia tematyki zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, naszej roli w dbałości o jego bezpieczeństwo i destrukcyjnego wpływu ognia na otaczającą nas przyrodę.

-Miejsca historyczne położone na terenach leśnych: przybliżanie zagadnień historycznych oraz łączności losów Narodu z nieprzemijającą trwałością lasu.

- Szkoły i przedszkola, gminne domy kultury: prowadzenie pogadanek i wykładów na wybrane tematy z zakresu działalności leśnej.

Sposób prowadzenia zajęć i użyte środki dydaktyczne dobrane są do wieku uczestników. Tematyka może być dostosowana do zagadnień proponowanych przez placówki oświatowej i aktualnego programu nauczania. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.