Wydawca treści Wydawca treści

Park Krajobrazowy

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 122. Zajmują 2,6 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Teren Nadleśnictwa Koniecpol przeplata się z utworzonym, Zarządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 222/99 z dnia 16 listopada 1999r, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – Park Krajobrazowy Orlich Gniazd. Łączna powierzchnia Nadleśnictwa Koniecpol wchodząca w skład tej formy ochrony przyrody wynosi 170,68 ha i położona jest w zasięgu leśnictwa Mełchów i Pradła.