Lista aktualności Lista aktualności

Z fitosocjologią za pan brat!

W dniu 17 czerwca na terenie Nadleśnictwa Koniecpol odbyły się warsztaty urządzeniowe z fitosocjologii dla pracowników naszej jednostki oraz zaproszonych nauczycieli z Technikum Leśnego w Brynku.

Organizatorem szkolenia był Pan Grzegorz Janas Naczelnik Wydziału Urządzania Lasu z RDLP w Katowicach. Część terenową szkolenia poprowadził dr hab. inż. Jan Bodziarczyk profesor UR w Krakowie. Kameralną część warsztatów poprowadził przedstawiciel Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie Pan Henryk Gałyga Kierownik drużyny fitosocjologów oraz Pan Grzegorz Janas. W spotkaniu czynny udział brał również Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej RDLP w Katowicach Pan Hubert Wiśniewski oraz Dyrektor Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie Pan Zdzisław Spendel.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, do prawidłowego gospodarowania zasobami leśnymi konieczne jest pełne rozpoznanie warunków przyrodniczych, a w szczególności gleb, zbiorowisk roślinnych, siedliskowych typów lasu oraz ich wzajemnych współzależności. Było to tematem szkolenia i rozmów podczas pierwszej, teoretycznej części spotkania. Zaprezentowano również wstępne wyniki opracowania fitosocjologicznego wykonywanego przez BULiGL w Krakowie w ramach realizacji zadania „Opracowanie fitosocjologiczne w IV stopniu zagęszczenia sieci punktów badań wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych dla Nadleśnictwa Koniecpol, wg stanu na 01.01.2021 r.”

Część terenowa odbyła się na wybranych powierzchniach w Leśnictwie Pradła. Na każdej z nich dyskutowano o występującej roślinności runa wraz z rozpoznaniem aktualnych i potencjalnych zespołów roślinnych oraz powiązaniu z rosnącym drzewostanem. Towarzyszyła temu wymiana wiedzy praktycznej i umiejętności zdobytych podczas wielu lat pracy terenowej.

Spotkanie, niewątpliwie było bogatym doświadczeniem dla wszystkich jego Uczestników i przyczyniło się do rozszerzenia wiedzy na temat gospodarki leśnej prowadzonej na poziomie nadleśnictwa. Z pewnością będzie ono wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji hodowlanych i ochronnych.