Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Koniecpol
Nadleśnictwo Koniecpol
34 35 51 285, 34 35 51 265
34 354 03 47

ul.Różana 11
42-230 Koniecpol

Nadleśniczy
Zbigniew Matyśkiewicz
(034) 3551 265, (034) 3551 285
Zastępca Nadleśniczego
Sławomir Starczewski
(034) 3551 265, (034) 3551 285
Główny Księgowy
Jarosław Jarczyński
(034) 3540 345
Sekretarz
Marcin Walkowicz
(034) 3540 330

Dział Gospodarki Leśnej

Radosław Telkowski
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: (034) 3540 348
Urszula Góralczyk-Brysiak
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: (034) 3540 340
Marek Sygit
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: (034) 3540 349
Adam Kazek
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: (034) 3540 343
Justyna Tkacz
Instruktor Techniczny
Tel.: (034) 3540 333
Katarzyna Skowyra
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: (034) 3540 337

Inżynier Nadzoru

Jarosław Duś
Inżynier Nadzoru
Tel.: (034) 3540 334
Adrian Gradzik
Inżynier Nadzoru
Tel.: (034) 3540 338

Stanowisko ds. pracowniczych

Marzena Kuzdak
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: (034) 3551 264, (34) 3551 285

Dział Finansowo - Księgowy

Beata Nowak
Księgowa
Tel.: (034) 3540 342 336
Magdalena Detko
Księgowa
Tel.: (034) 3540 342
Agata Skiba
Księgowa
Tel.: (034) 3540 339
Beata Patrzałek
Starsza Księgowa
Tel.: (034) 3540 341

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Sebastian Garus
Specjalista Służby Leśnej, sprawy BHP
Tel.: (034) 3540 335

Posterunek Straży Leśnej

Marcin Brych
Komendant Straży Leśnej
Tel.: (034) 3540 346
Eugeniusz Porębiński
Strażnik Leśny
Tel.: (034) 3540 346

Stanowisko ds. Promocji i Edukacji - Rzecznik Prasowy

Urszula Góralczyk-Brysiak
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: (034) 3540 340, (+48) 784-632-838