Wydawca treści Wydawca treści

Wirtualny spacer po Nadleśnictwie

Nadleśnictwo Koniecpol zaprasza na wirtualny spacer po lesie. Piękną panoramę Nadleśnictwa można oglądać na monitorze komputera.

Prezentacja zawiera dwanaście panoram sferycznych. Pokazują one cenne przyrodniczo tereny, a wirtualny spacer bez wychodzenia z domu prowadzi nas kolejno przez:

 1. Biuro Nadleśnictwa Koniecpol
 2. Szkółkę Leśną Małachów – obiekty edukacji leśnej (poznanie tajników produkcji szkółkarskiej to temat, który wzbudza zainteresowanie u szerokiego grona Gości Nadleśnictwa Koniecpol. Altana dydaktyczna, salka edukacyjna i ścieżka wyposażona w bogate w treść tablice edukacyjne pomagają w odkrywaniu tajemnic szkółkarskich).
 3. Szkółkę Leśną Małachów – kwatera produkcyjna (trwałość lasów oraz potrzeba większej bioróżnorodności powodują konieczność wykorzystywania w nowych nasadzeniach najlepszych jakościowo sadzonek. Aby móc w pełni zaspokoić potrzeby Nadleśnictwa, w leśnictwie Małachów dysponujemy szkółką leśną, która corocznie produkuje blisko 3 mln sztuk sadzonek, około 30 gatunków drzew i krzewów).
 4. Zbiornik Machniacz w Leśnictwie Mełchów  (naturalne dystroficzne jezioro zlokalizowane w leśnictwie Mełchów, jest miejscem występowania grzybienia białego, który urzeka swym pięknem, szczególnie w okresie kwitnienia. To również punkt czerpania wody, wspomagający ochronę przeciwpożarową naszych lasów).
 5. Uprawę z odnowienia naturalnego w Leśnictwie Załęże (naturalne odnowienie lasu to powstawanie nowego drzewostanu w sposób naturalny z nasion, które spadły z drzew macierzystych na powierzchnię gleby. Stosuje się je tylko wtedy gdy drzewostan macierzysty, z którego ma powstać samosiew jest pełnowartościowy i składa się z gatunków, które pożądane są w tym samym miejscu. Stosowanie samosiewu jest przykładem naśladowania i wykorzystywania w lasach zagospodarowanych zjawisk zachodzących w lasach naturalnych).
 6. Miejsca bytowania bobrów w Leśnictwie Załęże (Bóbr europejski to gatunek ziemnowodnego gryzonia podlegający ochronie prawnej. Wykazuje rzadko spotykane wśród zwierząt zdolności do wznoszenia budowli. Żeremie jest konstrukcją ochronno – lęgową , która zapewnienia bezpieczeństwo i stabilizację życia bobrzej rodziny na danym terenie.
 7. Punkt czerpania wody w Leśnictwie Załęże (sztuczny zbiornik przeciwpożarowy – punkt czerpania wody.  Pomimo, że zbiornik powstał z myślą o zwiększeniu ochrony przeciwpożarowej kompleksu leśnego, to obecnie, poza tą funkcją jest urokliwym miejscem, chętnie odwiedzanym przez spacerowiczów i turystów).
 8. Jurę Krakowsko – Częstochowską w Leśnictwie Zawada (południowo – zachodnia część Nadleśnictwa Koniecpol posiada wyjątkowe walory przyrodniczo – turystyczne ze względu na położenie w granicach Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Różnorodność wypiętrzeń skalnych oraz liczne rozlewiska rzeki Białki tworzące rozległe, naturalne kąpieliska, wkomponowane w otaczające skały wapienne, nadają tym miejscom szczególnie urokliwego charakteru).
 9. Źródlisko rzeki Rajecznicy - W sąsiedztwie kilku strumieni dających początek Rajecznicy wykształciły się przede wszystkim lasy łęgowe. Na powierzchni kilku hektarów, przy brzegach doliny, w niewielkich zagłębieniach obecny jest ols porzeczkowy. W otoczeniu zabagnionej doliny przeważa świeży bór sosnowy. W północno-wschodniej części Ostoi zachowały się zmienno wilgotne łąki kośne, na których między innymi występuje licznie kosaciec syberyjski.
 10. Pilicę w Leśnictwie Siedliska (choć źródło rzeki Pilicy położone jest poza zasięgiem Nadleśnictwa Koniecpol, to na naszym terenie doskonale można obserwować jej początkowy bieg. Meandrujący charakter tworzy malowniczą dolinę i jest pięknym, urozmaiconym nizinnym szlakiem wodnym).
 11. Drzewostan jodłowy w Leśnictwie Bałków (jodła pospolita to zimozielony gatunek drzewa. Ma silny, gruby pień, pokryty szarą korą i osiąga wysokość ok. 50 m. Jodła jest typowym gatunkiem lubiącym cień, o dużych wymaganiach siedliskowych. Jest to gatunek z natury wolno rosnący).
 12. Leśne miejsce postoju pojazdów w Leśnictwie Perzyny (przez lasy Nadleśnictwa Koniecpol biegnie wiele dróg publicznych. Zmotoryzowani turyści mogą skorzystać z naszej gościnności i zatrzymać się na leśnych miejscach postoju pojazdów zlokalizowanych przy szlakach komunikacyjnych. Obiekty te wyposażone są w elementy małej architektury umożliwiające odpoczynek i tablice edukacyjne prezentujące najciekawsze leśne zagadnienia).

 

Prezentacja jest zaproszeniem i zachętą do spacerów po koniecpolskich lasach.

Wirtualny spacer po lesie