Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 415 gatunków roślin, 232 gatunki grzybów i 589 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.

Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Koniecpol stwierdzono występowanie  rzadkich  i cennych gatunków roślin w tym: warzucha polska, wawrzynek wilczełyko, kruszczyki, marzanka wonna, bagno zwyczajne, języczka syberyjska, lilia złotogłów, listera jajowata, widłakowate, grzybień biały, storczyki, paprotka zwyczajna, torfowcowate, cis pospolity, pełnik europejski i ciemiężyca zielona. Na naszych terenach występuje również wiele gatunków zwierząt chronionych:  bóbr europejski, łasica, wydra, jeż europejski, bocian czarny, kukułka, żuraw, bielik, jastrzębiowate, dzięcioły, perkozy, sowy, kumak nizinny, ropuchy, biegaczowate, paź żeglarz,  czerwończyk fioletek, modraszek nausithous, modraszek telejus oraz 2 gatunki chronionych porostów: płucnica islandzka i chrobotek reniferowy. Dla gatunków ptaków bocian  czarny i bielik wyznaczone są Decyzją RDOŚ Katowice z dnia 22.03.2015 r. i z dnia 03.10.2019 r.i RDOŚ Kielce z dnia 06.10.2015 r. oraz 18.10.2018 r. 4 strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania o łącznej powierzchni 109,94 ha.