Lista aktualności Lista aktualności

Ścieżka "Las dla zmysłów" już otwarta!

W 2020 roku Nadleśnictwo Koniecpol, przy współfinansowaniu WFOŚiGW w Katowicach zorganizowało przestrzeń edukacyjną dla tworzonej ścieżki dydaktycznej „Las dla zmysłów”.

Cała idea przedsięwzięcia została utrzymana w tonie „dobrej” ingerencji w zdolność odbierania bodźców zewnętrznych. Posadowiono wiele elementów małej architektury, w tym ścieżkę zmysłów i leśną skocznię. Całkowity koszt realizacji to blisko 50 tys. zł, z czego 80% stanowiła dotacja.

Niestety, okres pandemii uniemożliwił nam pełne wykorzystanie walorów trasy. Dziś (16 czerwca), po długim wyczekiwaniu mogliśmy przyjąć pierwszych gości, dokonując tym samym uroczystego otwarcia ścieżki. Po tym spotkaniu  jesteśmy przekonani, że pomysł był jak najbardziej trafiony.

Od 2013 roku Nadleśnictwo Koniecpol, dzięki środkom WFOŚiGW w Katowicach, przy zachowaniu wkładu własnego, utworzyło i doposażyło 5 nowych tras dydaktycznych. Łączna kwota pozyskanego na ten cel wsparcia finansowego w postaci dotacji przekroczyła 100 tys. zł.

Dziękujemy Przedszkolakom i całej Kadrze z Niepubliczngo Przedszkola Jaś i Małgosia w Koniecpolu za tak liczne przybycie! Po długiej przerwie, dzięki Wam, znów słychać gwar i serdeczne uśmiechy!