Lista aktualności Lista aktualności

Okresowy zakaz wstępu do lasu

Z dniem 15 lipca 2021 r. do odwołania, Nadleśniczy Nadleśnictwa Koniecpol wprowadza zakaz wstępu do lasu na terenie Leśnictwa Mełchów odziały 340 – 344 oraz 345 – 358.

Przyczyną zakazu jest zagrożenie nadzwyczajne spowodowane huraganem i nawałnicą w wyniku czego nastąpiło zniszczenie i znaczne uszkodzenie drzewostanu. Obecnie na tym terenie występuje duża ilość złomów i wywrotów zagrażających zdrowiu i życiu osób.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 i 148)

Mapa obszaru objętego zakazem wstępu zamieszczona jest poniżej.