Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol Ogłasza wyniki II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej

                                                                                                          Koniecpol, 22.09.2021 r.                                                      

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

zn. spr.: ZG5.2281.1.2021

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol

ul. Różana 11; 42-230 Koniecpol

tel. (034) 3551-265, (034) 3551 285, fax. (034) 3540-347

e-mail: koniecpol@katowice.lasy.gov.pl

NIP: 5730111039

REGON: 150027356

 

Ogłasza wyniki II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol.

 

Sprzedaż na podstawie art. 38, ust. 1, pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r.               o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 784 z p.z) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532).

 

  1. II Przetarg pisemny nieograniczony odbył się w dniu 14.09.2021 roku o godz. . 1000 w siedzibie Nadleśnictwa Koniecpol, ul. Różana 11, 42-230 Koniecpol.
  2. Przedmiotem sprzedaży była nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 585/11 o powierzchni 0,3727 ha położona w Moskorzewie przy drodze krajowej nr 78 relacji Szczekociny - Jędrzejów w obrębie ewidencyjnym Moskorzew, gmina Moskorzew, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie, użytek - B. Nieruchomość posiada założoną KW Nr KI1W/00055463/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Włoszczowie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
  3. Do przetargu nie zgłosił się żaden uczestnik, nie było też osób niedopuszczonych do przetargu.
  4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 65.170,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 00/100).

Nadleśniczy

mgr inż. Zbigniew Matyśkiewicz