Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA O ZAMIARZE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

Nadleśnictwo Koniecpol zamierza zbyć zbędną nieruchomość gruntową, w trybie art. 38 ustawy o lasach.

Koniecpol, 04 maja 2021r.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE
ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI


 
Nadleśnictwo Koniecpol zamierza zbyć zbędną nieruchomość gruntową, w trybie art. 38 ustawy o lasach, stanowiącą działkę ewidencyjną:

585/11 – użytek B - pow. 0,3727 ha, – obręb ewidencyjny 0010 Moskorzew – KI1W/00055463/9;

Sprzedaż nastąpi w przetargu nieograniczonym – na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych /Dz. U. z 2007r. nr 78, poz.532/.
Ogłoszenia o przetargach zostaną podane do publicznej wiadomości co najmniej na jeden miesiąc przed terminem przetargu.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Koniecpol w Koniecpolu przy ul. Różana 11, 42-230 Koniecpol w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 w pokoju nr 9 lub pod numerem telefonu:    [34]3540-337. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Pani Katarzyna Skowyra.

PODPISAŁ
NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA KONIECPOL
mgr inż. Zbigniew Matyśkiewicz